Goblin Run

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chú yêu tinh này sẽ phải nhảy qua các nền tảng cố gắng để tích lũy tất cả các cốm vàng có trong con đường của nó. Để tính toán khoảng cách cho mỗi bước nhảy mà nó mang lại là cơ bản, có thể xảy ra và rơi xuống cát chuyển động hoặc, tệ hơn, kết thúc xiên lên trong một số gai khủng khiếp. pacogames