Gobattle!.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cuộc chiến đã bắt đầu. Đặt trên áo giáp của bạn và đi ra ngoài để chiến đấu. Ném dao, chạy, nhảy và thu thập tiền xu để rời khỏi sa ngã. Tất cả đều có cảm xúc mà cung cấp nhiều tùy chọn.