Goalkeeper Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hiện các kỹ năng của bạn như là thủ môn dừng tất cả các mục tiêu hình phạt bạn ném đối thủ của bạn. Di chuyển bàn tay của bạn với con chuột để dừng bóng hoặc bắt nó.