Go to Dot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi là để đạt được chu vi màu trắng thông qua các chu vi khác mà không va chạm với bất kỳ hạt màu đỏ nào di chuyển trong chúng. Bạn có thể dừng lại nửa chừng, chờ giây phút hoàn hảo để vượt qua, nhưng không mất đi tầm nhìn của cả hai bên.