Go Piggy! Go!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

heo con nhỏ này là một chút khác biệt so với những người khác thuộc loại này. Có một cái gì đó bạn thích chứ không phải đắm mình, và làm đầy túi của mình với đồng tiền vàng. Chắc chắn để có được chúng để đi lĩnh vực đường viền cố gắng không đánh chướng ngại vật hoặc lọt qua các lỗ infesting đường. Ỉn!. pacogames