Glow Flow

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để thắp sáng một trong những bóng đèn này, bạn sẽ phải kết nối nó với pin. Một cái gì đó đơn giản Nhưng nếu điều bạn muốn là thắp sáng tất cả các bóng đèn cùng một lúc với cùng một pin, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp. Bạn sẽ phải giải quyết cách tham gia tất cả các kết nối để đạt được nó. Và nó sẽ không dễ dàng.