Glory Warrior : Lord of Darkness

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vương quốc đang bị nguy hiểm vì Lord of Darkness. Mất vai trò của một anh hùng huyền thoại và chiến đấu chống lại quỷ dữ. Mua potions phép thuật để cải thiện sức khỏe của bạn và kỹ năng của bạn, có được sức mạnh kỳ diệu, áo giáp, đủ kinh nghiệm và khả năng tiêu diệt kẻ thù. pacogames