Glitch Buster

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có một lỗi trong hệ thống. Bạn phải xác định vị trí và sửa chữa. Nhưng nó không phải là dễ dàng như vậy, bởi vì ngoài việc chạy một mê cung, sẽ phải đối mặt với kẻ thù phân biệt bởi màu đỏ của họ và những thách thức khác. Quản lý để tránh hoặc khắc phục tất cả chúng và được khởi động lại hệ thống.