Glam Rock

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Theo công chúa Style Guide, 2017 edition, bây giờ giao diện của Glam Rock mất. Elsa, là người một người nghiện thời trang, đã thuyết phục một người bạn để trang điểm và ăn mặc như họ gửi các qui tắc glam tốt, với nhiều màu sắc, quần áo phóng đại và lấp lánh ở khắp mọi nơi.