Giro Shooter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một cơn mưa của một chiếc túi có kích cỡ khác nhau đập vào bạn, bạn sẽ phải ngăn chúng bắn vào chúng. Hạn chế là vũ khí của bạn không ngừng quay và quay, vì vậy bạn sẽ phải xem xét chi tiết đó khi nhắm và phóng đạn.