Girly House Cleaning

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sau một tháng nghỉ mát ở Bahamas bạn thấy rằng ngôi nhà của bạn đã trải qua những thăng trầm của thời gian và đó là thời gian để làm sạch, lau, quét, bụi và, trên tất cả, đặt một chút thứ tự để phòng, bồn rửa và phòng ngủ. Nó sẽ là giá trị nỗ lực một khi bạn đã hoàn thành!