GirlsPlay Christmas Tree Deco

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trợ giúp các cô gái để trang trí cây Giáng sinh tuyệt đẹp với ánh sáng, bóng, cookies và tất cả các trang trí mà bạn thích. Bạn cũng có thể thay đổi quần áo cho cô gái bên.