Đang tải trò chơi...

Trở Chơi Bạn Gái

Trò Chơi Hành Động

Sự miêu tả

Tình yêu là trong không khí, cũng như một bông hoa mà không thể chạm đất. Giống như hai người yêu tán tỉnh tránh mắt và gián đoạn của những người xa lạ. Hai người yêu, thời gian, bầu tủ quần áo và phụ kiện tương ứng của họ trông tự hào vì, sau khi tất cả, đang yêu và đang hạnh phúc.