Girls Play Christmas Party

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những ba người bạn muốn tận hưởng một ngày Giáng sinh hoàn hảo. Để đạt được điều này, bạn phải chọn trang trí, quần áo và cung cấp giải trí tốt nhất và Giáng sinh. Chúng tôi chắc chắn bạn sẽ có một bà chủ nhà tuyệt vời.