Girls Photo Shopping Dress-Up

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành một "mua sắm cá nhân" của các mô hình tuyệt vời. Chọn quần áo và phụ kiện mà không làm hao ngân sách mà bạn có. Tới studio để chụp và làm cho họ hình ảnh và kiếm được nhiều tiền để đầu tư vào các loại vải mới và những người khác.