Girls Head Over Heels

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa và Merida là rất rõ ràng khi nói đến thời trang. Trước khi lựa chọn giày tốt, điều quan trọng nhất là nhóm nhìn lên mắt cá chân. Kiểm tra kết hợp và tìm thấy một đối với họ.