Girls Fix It : Magical Creatures

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bộ phim "Girls Fix It" cho thấy những cô gái rối rắm đang điều chỉnh mọi thứ. Nếu chúng ta áp dụng nó vào thế giới tưởng tượng chúng ta sẽ có được phiên bản này, nơi cô gái thông minh là một công chúa và chiếc xe đã sẵn sàng để sửa chữa và làm đẹp là con rồng bay của mình! Sinh vật ma thuật sẽ phải làm sạch, chữa lành, ăn, trang trí và thay đổi đặc tính thể chất.