Girls Fix It : Jessie's Ice Cream Truck

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Jessie mở bán xe tải kem, nhưng được sử dụng trước đó để làm một số công việc như lau chùi, may mái hiên, thay thế thủy tinh hoặc tẩy lông. Sau khi hoàn tất, Jessie phải chọn một bộ đồng phục phù hợp và bắt đầu lây lan niềm vui trong các hình thức của đồ ngọt.