Girls Fix It Gwen's Dream Car

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Gwen tìm thấy chiếc xe của những giấc mơ của bạn và chỉ cần một số sửa chữa nhỏ như thay đổi kính chắn gió, may ghế, vết lõm mịn, đưa ra gương, chọn bánh xe khác, một động cơ mới, vv, vv Tất cả điều này bằng cách áp dụng các hương vị thẩm mỹ nổi bật của Gwen.