Girls Fix It : Audrey Spring Cleaning

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Audrey sẵn sàng triệt để làm sạch ngôi nhà mà ông thừa hưởng từ ông cố của mình. Bụi sửa chữa giấy dán tường, làm sạch cửa sổ. Rất nhiều để làm, nhưng nó không phải là một trở ngại cho được khá tốt.