Girls Eat Pancakes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những cô gái đã tổ chức một cuộc thi để nuốt bánh kếp. Đầu tiên họ phải nấu ăn và trang trí chúng với tất cả các đồ ngọt sẵn. Sau đó, cạnh tranh để xem ai ăn nhanh hơn. Làm thế nào để phát hiện ra người chiến thắng?, Thay quần áo và nhìn thấy mà trong số họ tại quần sẽ đi gần hơn.