Girl on Skates Flower Power

Đang tải trò chơi...
cô gái của chúng tôi trên giày trượt có một ý tưởng kinh doanh mới, lần này đã mở một cửa hàng hoa, trong đó bạn phải chuẩn bị bó khách hàng và đưa họ đến nhà của họ trên giày trượt.