Gin Rummy Classic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rummy là một trò chơi quốc tế của thẻ, nhằm kết hợp thẻ của bạn trong bộ cầu thang phù hợp hoặc theo nhóm của ba hoặc nhiều thẻ. Bạn có dám?.