Gigi and Kendall BFFS

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các mô hình nổi tiếng và xinh đẹp Lê Tư và Kendall đang lên kế hoạch để tham dự ba sự kiện, mỗi yêu cầu thẩm mỹ cụ thể của nó. Các cô gái phải tìm trang điểm phù hợp nhất và trang phục cho tất cả mọi người.