Gibbets!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn phải kiểm tra mục tiêu của bạn với cây cung và mũi tên để cứu mạng sống của một loạt các nhân vật treo cổ. Bạn phải bắn vào những sợi dây giữ chúng để họ có thể loại bỏ chúng. Không mất nhiều thời gian, bởi vì cổ phiếu của bạn đang cạn dần trong khi bạn hướng đến và bạn nghĩ về nó.