Giant 2048

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lilly phải cho người bạn khổng lồ ăn những viên kẹo ngon lành. Sử dụng súng cao su để hợp nhất các viên kẹo được đánh số phù hợp thành một viên kẹo lớn duy nhất. Cố gắng tạo ra sự kết hợp tuyệt vời bằng cách hợp nhất nhiều viên kẹo cùng một lúc nhưng hãy cẩn thận vì đá sẽ xuất hiện trên sân sẽ chặn các viên kẹo. Nếu điều này xảy ra, hãy yêu cầu người khổng lồ lật bàn cờ để tiếp tục chơi.