Ghost Town

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chào mừng bạn đến thị trấn ma đáng sợ nơi quái vật của các hình dạng đa dạng nhất và màu sắc đi bộ chờ đến của bạn. Tại sao?, Bởi vì họ đang đói!. Muốn ăn bạn, cùng nhau hoặc riêng rẽ, và vì lý do đó phải bảo vệ tất cả. Lấy súng để xem xét hiệu quả hơn và biến chúng thành thái mỏng thịt.