Get 10

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kết hợp số lượng bằng nhau liền kề để chuyển đổi sang một số cao hơn. Tiếp tục làm việc ở đó cho đến khi bạn đạt 10 và xa hơn nữa. Lấy bộ não của bạn, vượt qua bởi các turmix và cố gắng không còn một giọt kiến ​​thức. Bạn sẽ cần tất cả các nước để có được làm chủ trò chơi này.