Geometry Neondash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thông qua tất cả các địa điểm và hình hình học nhọn. Nhảy qua những hình tam giác và ngăn chặn bạn chích.