Geometry Jump

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một khối lập phương không nghỉ ngơi buộc phải lướt nhanh ở những vị trí nguy hiểm có hình dạng hình học và nhọn. Nhiệm vụ của bạn là nhảy qua tất cả chúng tránh mà họ chích bạn và hậu quả bi thảm tương ứng.