Geo Quiz Europe

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm thế nào để bạn mang kiến thức của bạn về địa lý của châu Âu? Bạn có biết mọi thứ về các thành phố và thủ đô? Tự kiểm tra với trò chơi thú vị này. Đánh dấu bằng con trỏ nơi bạn nghĩ câu trả lời đúng là và đợi vài giây để tìm hiểu xem bạn có đúng hay cần nghiên cứu thêm một chút.