Geo Dash 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trả lại khối lập phương nhỏ và cứng đầu để tiếp tục trượt ở các nền tảng tốc độ đầy đủ mà có rất nhiều nguy hiểm và các sự kiện. Bạn phải tránh tất cả chúng bằng cách nhảy nhanh. Cuối cùng trọng lực sẽ thay đổi và kỹ thuật của nó sẽ thay đổi nhưng không phải là mục đích của nó, mà là để đi đến kết quả toàn bộ và hạnh phúc.