Genies Injured Emergency

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai Shimmer và Shine đáng yêu đã phải chịu một tai nạn. Họ có thể yêu cầu một điều ước và làm cho nó đúng sự thật để họ sẽ chữa lành ngay lập tức, nhưng sau đó không ai có thể tận hưởng việc chăm sóc và chữa lành cặp rogues này. Tận dụng!