Gear Escape

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Người đàn ông trẻ này với đầu bí ngô phải thoát khỏi chất lỏng xanh độc hại tăng lên từng chút một. Để làm điều này, bạn sẽ phải nhảy từ bánh xe đến bánh xe cố gắng không bỏ lỡ cú đánh và đi ngang qua. Và nó không phải là giá trị dừng lại một thời gian dài để chuẩn bị nhảy bởi vì nó sẽ là quá muộn.