GCube

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để giải quyết tất cả những thách thức này với các mục đích khác nhau, bạn sẽ phải kết hợp tất cả các hình khối này một cách sâu sắc và khéo léo. Một số phục vụ để phóng to, một số khác để giảm, có những cái kích hoạt cửa và thậm chí có khả năng bay. Tất cả điều này, kết hợp một cách vui vẻ, sẽ đưa bạn đến cuối của mỗi nhiệm vụ.