Gathering Platformer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là lá chắn của Captain America, không có đội trưởng, và nhiệm vụ của bạn là đi qua một loạt các cấu trúc được hình thành dưới chân của bạn để phục hồi các phím sẽ mở cổng thông tin đến màn hình tiếp theo. Rõ ràng con đường sẽ đầy những cái bẫy đặt ở đó để ngăn bạn lại.