Garden Match 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi sự tiến hóa này ở chế độ 3D của các trò chơi cổ điển kết hợp ba đối tượng giống nhau. Lần này, bạn phải lật chậu để tìm các kết hợp hoa giống nhau và sử dụng các công cụ làm vườn mà bạn nhận được để đạt điểm cao hơn.