Garage Apocalypse

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang bị khóa trong nhà để xe của bạn trong cuộc xâm lược zombie. Bạn phải sửa chữa chiếc xe để trốn thoát, nhưng cũng kiểm soát rằng các undead không phá vỡ các cửa ra vào. Bắn chúng, sửa chữa thiệt hại và tận dụng lợi thế của mỗi giây mà bạn đã để lại để tối ưu hóa chiếc xe của bạn.