Gangster Wars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một cuộc chiến mafia đã nổ ra ở một thị trấn nhỏ ở vùng sâu nước Ý. Bạn là một trong những người có liên quan, súng máy sẵn sàng, sẽ phải chọn một bên và đi bộ trên đường để tìm kiếm kẻ thù để đánh bại bằng cách dỡ tất cả các trình nạp lên chúng. Thực tế và thực sự thú vị.