Gangster Man 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Là một gangster wannabe bạn đang có, bạn sẽ phải chờ cho ông chủ của bạn để gọi cho bạn và gửi cho bạn nhiệm vụ mà bạn sẽ phải hoàn thành thỏa đáng. Để có thể thực hiện nhiều người trong số họ, bạn sẽ phải giúp đỡ với một chiếc xe và một kho vũ khí bởi vì, tự nhiên, nhiều người hoàn toàn bị cấm.