Gangsta Wars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang ở giữa một cuộc chiến tranh băng đảng nằm trong một khu phố bị xuống cấp. Tất cả các thành viên băng đảng đang đến cho bạn. Và bạn làm gì? Sau đó bảo vệ bản thân bằng vũ khí theo ý của bạn trong trò chơi với liều cao hemoglobin và ảnh hưởng sẽ không khiến bạn thờ ơ.