galaxy invaders

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tiêu diệt người ngoài hành tinh, dừng lại cuộc xâm lược và cứu trái đất. Hãy thử để có được tất cả các "up quyền lực" và đừng quên các loại vũ khí mới để giúp bạn tiêu diệt kẻ thù của bạn.