Galaxe

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong không gian tất cả mọi thứ đó là huỳnh quang là hấp dẫn hơn, đặc biệt là nếu chúng ta nói về các trò chơi vĩnh cửu của chụp chống lại đám của tàu đối phương tiếp cận bạn trong khi bạn chỉ di chuyển từ trái sang phải. Giống như "Space Invaders" nhưng với nhiều sáng chói hơn.