Galax.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong không gian có rất nhiều phòng, và bao gồm bạn với tàu của bạn và vô số người chơi với họ. Tất cả đều được mệnh để giao đấu với nhau nhờ vào sự lựa chọn nhiều. Ngươi hãy erigirte là số một.