Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trong không gian có rất nhiều phòng, và bao gồm bạn với tàu của bạn và vô số người chơi với họ. Tất cả đều được mệnh để giao đấu với nhau nhờ vào sự lựa chọn nhiều. Ngươi hãy erigirte là số một.