Galactic Shooter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm một spaceship ở giữa một cuộc chiến không có kết thúc mà sẽ để lại Star Wars mức bitum. Bạn phải di chuyển từ bên này sang bên kia để né tránh kẻ thù lửa, tham gia một lượt nhanh chóng và trở lại với lợi với sự bùng nổ tia laser bật vào một ngàn miếng. Đừng để bảo vệ bạn và quản lý để vượt qua tất cả các giai đoạn.