Galactic Safari

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Du lịch không gian bên ngoài, không có khả năng dừng lại, và đối mặt với tất cả các thiên hà thiên hà theo cách tốt nhất bạn biết, bắn đạn vào tất cả các sinh vật muốn kết thúc sự tồn tại của bạn. Vào cuối mỗi giai đoạn bạn sẽ chạy vào người ngoài hành tinh lớn hơn với người mà bạn sẽ phải nhấn mạnh.