Galactic Alien Mars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức ba trận đánh khác nhau chiến đấu với người ngoài hành tinh mà bạn tìm thấy trong mỗi kịch bản. Bạn có thể là một phi hành gia người phải sống trong một căn cứ không gian, một sao Hỏa hay một zombie, bạn lựa chọn.