Fussy Furries

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những con mèo này có nhu cầu của họ, họ muốn ăn, uống hoặc chơi. Để cung cấp cho họ tất cả mọi thứ họ yêu cầu bạn phải đi đến hội đồng quản trị, tìm kiếm các biểu tượng tương ứng và đạt được ba hoặc nhiều hơn bằng. Nếu bạn mất quá nhiều thời gian để định vị chúng, con mèo sẽ mệt mỏi chờ đợi và sẽ rời đi, để lại cho bạn mồ côi bởi một điểm số hào phóng hơn.