Funny Bunny Logic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để con thỏ trắng và đói này có thể tiếp cận củ cà rốt và nuốt chửng nó, bạn sẽ phải xoay tất cả các hộp đầy dung nham từ con đường mà bạn phải băng qua, bạn phải tiến hành kết hợp tương ứng cho đến khi bạn tìm đúng ít chuyển động có thể.