Fun With Squirrels

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những con sóc này phải thu thập hạt dẻ yêu quý của họ, mặc dù để làm như vậy họ sẽ phải nhảy từ một gò đất khác. Điều quan trọng là tính toán khoảng cách chính xác hoặc bạn có thể rơi vào chân không. Chọn xem nó sẽ là một bước nhảy đôi hay một bước nhảy chung. Và nhanh lên, thời gian đang cạn dần.